Vraag één van je ouders of ze deze kleurplaat op papier willen printen.
Als jij deze kleurplaat leuk inkleurt en bij de speeltuin afgeeft,
krijg je een verrassing!